Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

Trên địa bàn Hồ Chí Minh đang có 460812 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 24 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Quận 1 48809 công ty, Quận Tân Bình 40539 công ty, Quận Bình Thạnh 33862 công ty, Quận Gò Vấp 29934 công ty, Quận Bình Tân 28626 công ty, Quận Tân Phú 26907 công ty, ...