Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

Trên địa bàn Hồ Chí Minh đang có 460812 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 24 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Quận 1 48805 công ty, Quận Tân Bình 40504 công ty, Quận Bình Thạnh 33863 công ty, Quận Gò Vấp 29935 công ty, Quận Bình Tân 28630 công ty, Quận Tân Phú 26941 công ty, ...