Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Có 24287 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Hiệp Bình Chánh 3850 công ty, Phường Hiệp Bình Phước 1923 công ty, Phường Linh Trung 1495 công ty, Phường Trường Thọ 1141 công ty, Phường Bình Chiểu 1130 công ty, Phường Linh Đông 1090 công ty, Phường Linh Xuân 975 công ty, Phường Tam Bình 892 công ty, ...

CÔNG TY TNHH UVU - RB

0316361933

Số 5 Đường số 6, Khu phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức