Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Tân Phú Hồ Chí Minh

Có 30304 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Tân Phú Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Tân Phú Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Tây Thạnh 3272 công ty, Phường Tân Quý 3151 công ty, Phường Tân Sơn Nhì 2389 công ty, Phường Phú Thạnh 2334 công ty, Phường Tân Thành 2264 công ty, Phường Phú Thọ Hoà 2109 công ty, Phường Sơn Kỳ 1772 công ty, Phường Hiệp Tân 1367 công ty, ...