Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Tân Phú Hồ Chí Minh

Có 26899 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Tân Phú Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Tân Phú Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Tây Thạnh 3189 công ty, Phường Tân Quý 3045 công ty, Phường Tân Sơn Nhì 2305 công ty, Phường Phú Thạnh 2236 công ty, Phường Tân Thành 2198 công ty, Phường Phú Thọ Hoà 2041 công ty, Phường Sơn Kỳ 1719 công ty, Phường Hiệp Tân 1270 công ty, ...