Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Có 40462 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 2 4041 công ty, Phường 4 3979 công ty, Phường 13 3624 công ty, Phường 12 3560 công ty, Phường 15 3217 công ty, Phường 14 2298 công ty, Phường 10 1302 công ty, Phường 11 1228 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện