Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Có 20586 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 2279 công ty, Phường 2 1840 công ty, Phường 7 1366 công ty, Phường 8 1296 công ty, Phường 10 1177 công ty, Phường 15 936 công ty, Phường 11 871 công ty, Phường 5 764 công ty, ...

CÔNG TY CP ORICITY

0316353611

Số 166/18 Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận

Các phường xã

Các quận huyện