Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Có 17859 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 2002 công ty, Phường 2 1745 công ty, Phường 7 1283 công ty, Phường 8 1129 công ty, Phường 10 995 công ty, Phường 15 838 công ty, Phường 11 719 công ty, Phường 5 693 công ty, ...

CÔNG TY TNHH AGH

0315410056

210/7 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Các phường xã

Các quận huyện