Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

Có 28,415 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 12 2,255 công ty, Phường 11 1,848 công ty, Phường 3 1,727 công ty, Phường 17 1,676 công ty, Phường 14 1,659 công ty, Phường 10 1,606 công ty, Phường 5 1,483 công ty, Phường 16 1,396 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện