Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

Có 29935 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 12 2327 công ty, Phường 11 1930 công ty, Phường 3 1773 công ty, Phường 17 1713 công ty, Phường 14 1672 công ty, Phường 10 1647 công ty, Phường 5 1546 công ty, Phường 16 1442 công ty, ...

CÔNG TY TNHH LKT

0315650724

91/591C Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp

Các phường xã

Các quận huyện