Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

Có 29934 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 12 2383 công ty, Phường 11 1974 công ty, Phường 3 1824 công ty, Phường 17 1758 công ty, Phường 10 1746 công ty, Phường 14 1684 công ty, Phường 5 1567 công ty, Phường 16 1499 công ty, ...

CÔNG TY TNHH LKT

0315650724

91/591C Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp

Các phường xã

Các quận huyện