Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Có 33861 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 25 4510 công ty, Phường 26 2512 công ty, Phường 13 1990 công ty, Phường 22 1973 công ty, Phường 17 1634 công ty, Phường 12 1556 công ty, Phường 11 1250 công ty, Phường 24 1230 công ty, ...

CÔNG TY TNHH DREAM REALTY

0315645812

Nhà dịch vụ số P5, SH.04 (Shophouse), Tòa nhà Park 5, Vinhome, Phường 22, Quận Bình Thạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN BANO

0315646213

P7, 03.OT06, Tòa Park 7 Vinhomes Central Part, 720A Điện Biên, Phường 22, Quận Bình Thạnh

Các phường xã

Các quận huyện