Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Có 38594 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 25 4704 công ty, Phường 26 2611 công ty, Phường 13 2112 công ty, Phường 22 2033 công ty, Phường 17 1708 công ty, Phường 12 1632 công ty, Phường 11 1390 công ty, Phường 24 1335 công ty, ...

CÔNG TY CỔ PHẦN TS3

0316365374

Căn hộ, văn phòng G, 703, Tầng 7, Khu phức hợp The Manor Off, Phường 22, Quận Bình Thạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN REMAPS

0316364042

Văn phòng 2, Tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Các phường xã

Các quận huyện