Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Có 32781 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 25 4395 công ty, Phường 26 2356 công ty, Phường 13 1976 công ty, Phường 22 1912 công ty, Phường 17 1528 công ty, Phường 12 1467 công ty, Phường 11 1211 công ty, Phường 24 1177 công ty, ...

CÔNG TY CỔ PHẦN LGF

0315410320

Phòng G08, Tầng 1, The Manor 2, 89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh

Các phường xã

Các quận huyện