Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Có 33724 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 25 4442 công ty, Phường 26 2398 công ty, Phường 13 1978 công ty, Phường 22 1925 công ty, Phường 17 1571 công ty, Phường 12 1478 công ty, Phường 11 1212 công ty, Phường 24 1184 công ty, ...

CÔNG TY TNHH WISEINVEST

0315614268

G501 Tầng 5, Khu phức hợp The Manor Officetel, 89 Nguyễn Hữu, Phường 22, Quận Bình Thạnh

Các phường xã

Các quận huyện