Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Có 26,517 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Bình Hưng Hòa A 2,907 công ty, Phường Bình Trị Đông B 2,809 công ty, Phường Bình Hưng Hòa B 2,783 công ty, Phường Bình Hưng Hòa 2,679 công ty, Phường Bình Trị Đông 2,186 công ty, Phường Bình Trị Đông A 2,113 công ty, Phường An Lạc 1,977 công ty, Phường Tân Tạo 1,493 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện