Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Có 27,044 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Bình Hưng Hòa A 2,932 công ty, Phường Bình Trị Đông B 2,842 công ty, Phường Bình Hưng Hòa B 2,796 công ty, Phường Bình Hưng Hòa 2,702 công ty, Phường Bình Trị Đông 2,201 công ty, Phường Bình Trị Đông A 2,124 công ty, Phường An Lạc 1,988 công ty, Phường Tân Tạo 1,522 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện