Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 9 Hồ Chí Minh

Có 14047 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 9 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 9 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Phước Long B 1848 công ty, Phường Tăng Nhơn Phú A 1159 công ty, Phường Hiệp Phú 1029 công ty, Phường Tăng Nhơn Phú B 900 công ty, Phường Phước Long A 868 công ty, Phường Phú Hữu 647 công ty, Phường Tân Phú 647 công ty, Phường Phước Bình 645 công ty, ...