Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 9 Hồ Chí Minh

Có 16935 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 9 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 9 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Phước Long B 1915 công ty, Phường Tăng Nhơn Phú A 1202 công ty, Phường Hiệp Phú 1118 công ty, Phường Tăng Nhơn Phú B 946 công ty, Phường Phước Long A 926 công ty, Phường Phước Bình 676 công ty, Phường Long Thạnh Mỹ 676 công ty, Phường Tân Phú 675 công ty, ...