Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 9 Hồ Chí Minh

Có 14046 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 9 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 9 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường Phước Long B 1863 công ty, Phường Tăng Nhơn Phú A 1162 công ty, Phường Hiệp Phú 1055 công ty, Phường Tăng Nhơn Phú B 928 công ty, Phường Phước Long A 878 công ty, Phường Phước Bình 657 công ty, Phường Long Thạnh Mỹ 653 công ty, Phường Tân Phú 653 công ty, ...