Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 2 Hồ Chí Minh

Có 13971 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 2 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 2 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường An Phú 2635 công ty, Phường Thảo Điền 2057 công ty, Phường Bình An 1537 công ty, Phường Thạnh Mỹ Lợi 931 công ty, Phường Bình Trưng Tây 839 công ty, Phường Bình Trưng Đông 802 công ty, Phường Cát Lái 524 công ty, Phường Bình Khánh 169 công ty, ...