Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 11 Hồ Chí Minh

Có 9,998 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 11 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 11 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 15 1,209 công ty, Phường 5 958 công ty, Phường 8 672 công ty, Phường 10 410 công ty, Phường 11 398 công ty, Phường 3 391 công ty, Phường 14 375 công ty, Phường 16 359 công ty, ...

CÔNG TY TNHH HITEKY

0315253607

Số 7 Đường số 3, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11

Các phường xã

Các quận huyện