Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

Có 4613 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh. Các công ty tại Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Xã Phước Kiển 1111 công ty, Thị Trấn Nhà Bè 678 công ty, Xã Phú Xuân 527 công ty, Xã Nhơn Đức 327 công ty, Xã Long Thới 310 công ty, Xã Hiệp Phước 285 công ty, Xã Phước Lộc 151 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện