Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

Có 4613 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh. Các công ty tại Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Xã Phước Kiển 1107 công ty, Thị Trấn Nhà Bè 674 công ty, Xã Phú Xuân 525 công ty, Xã Nhơn Đức 323 công ty, Xã Long Thới 308 công ty, Xã Hiệp Phước 284 công ty, Xã Phước Lộc 150 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện