Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh

Có 16648 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh. Các công ty tại Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Xã Bình Hưng 3079 công ty, Xã Vĩnh Lộc A 1764 công ty, Xã Vĩnh Lộc B 1741 công ty, Xã Phong Phú 975 công ty, Xã Lê Minh Xuân 881 công ty, Xã Tân Kiên 822 công ty, Xã Phạm Văn Hai 705 công ty, Xã Bình Chánh 494 công ty, ...

CÔNG TY TNHH CLEANS

0315649359

E10/4P Thới Hòa, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh

Các phường xã

Các quận huyện