Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh

Có 16643 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh. Các công ty tại Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Xã Bình Hưng 3089 công ty, Xã Vĩnh Lộc A 1765 công ty, Xã Vĩnh Lộc B 1742 công ty, Xã Phong Phú 977 công ty, Xã Lê Minh Xuân 882 công ty, Xã Tân Kiên 823 công ty, Xã Phạm Văn Hai 714 công ty, Xã Bình Chánh 494 công ty, ...

CÔNG TY TNHH CLEANS

0315649359

E10/4P Thới Hòa, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh

Các phường xã

Các quận huyện